การให้บริการ
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
งานนโยบายและแผน
งานการเจ้าหน้าที่
งานงบประมาณ
กิจการสภา
รวมลิงค์ต่างๆ
บริการออนไลน์
โครงสร้างการบริหาร


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
การให้บริการ
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
สภาพทางโครงสร้างพื้นฐาน
ข้อมูลอื่น ๆ
ศักยภาพของอบต.สาหร่าย
ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
อำนาจหน้าที่
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
ที่ตั้ง อบต.สาหร่าย
งานนโยบายและแผน
แผนดำเนินงานประจำปี
นโยบายการพัฒนา
แผนป้องกันการทุจริต
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
งานการเจ้าหน้าที่
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลฯ
แบบฟอร์มต่างๆ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แผนภูมิโครงสร้างส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสาหร่าย
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี
งานงบประมาณ
ข้อบัญญัติ
ITA
โอนงบประมาณประจำปี
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
กิจการสภา
ประกาศ/คำสั่งกิจการสภา
รายงานการประชุมสภา
รวมลิงค์ต่างๆ
เว็บไซต์ goolgle
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
facebook
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
บริการออนไลน์
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบสภา
สำนักปลัด อบต.
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
เมนูทางขวา
การกู้ยืมเงิน
การค้ำประกัน
การซื้อขาย
การจำนอง
การจำนำ
การเช่าทรัพย์
การขายฝาก
การเช่าซื้อ
การละเมิด
ตรวจสอบสภาพอากาศ
ตารางรถไฟ
ตารางรถทัวร์
ห้องสมุดกฎหมาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ขายทอดตลาด
กรมส่งเสริมการปกครอง
จังหวัดนครราชสีมา
โคราช CEO
ชมรมคนเทศบาล
ชมรมปลัดโคราช
ชมรมนิติกร
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
การดูแลการทำงานของ อบต.
ประชาชนสำคัญต่อ อบต. ?
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
ความหมาย/ หน้าที่ของนายกฯ
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ
องค์ประกอบของ อบต.
อบต.เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
อบต.คืออะไร ?
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ระเบียบกฏหมาย
ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2564
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 2223 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 22 มิถุนายน 2564
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 34.228.52.223
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,447,927

อบต.ในเครือข่าย

แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าใครควรได้รับเลือกพนักงานดีเด่น
จิรากร แซะจอหอ
เจษฏา แพงอนันต์
วุฒิชัย สิทธิจันเสน
จุฑามาศ วาทะสิทธิ์
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
แบบสอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสาหร่าย
อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-756416   Fax : 044-756417
Email : sarai@sarai.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.