ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสาหร่าย อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

การให้บริการ
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
งานนโยบายและแผน
งานบริหารบุคคล
งานงบประมาณ
กิจการสภา
รวมลิงค์ต่างๆ
โครงสร้างการบริหาร
บริการออนไลน์


  หน้าแรก     หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลฯ 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลฯ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลฯ  
     ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบลเปิดอ่าน
     มอบอำนาจนายกให้รองนายกปฏิบัติราชการแทนเปิดอ่าน
     ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563เปิดอ่าน
     องค์ความรู้เกี่ยวกับการลาเปิดอ่าน
     บัญชีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล เลื่อนระดับ แต่งตั้งเปิดอ่าน
     แบบประเมินการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครึ่งปีแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562เปิดอ่าน
     หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างทั่วไป ครึ่งปีแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562เปิดอ่าน
     มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลพนักงานครูและพนักงานจ้างเปิดอ่าน
     แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองทุกอง ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2561เปิดอ่าน
     แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด 24 เมษายน 2561เปิดอ่าน
ปฏิทินกิจกรรม
มีนาคม 2564
อา พฤ
28 1 2 34 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 3 มีนาคม 2564
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.236.58.220
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,387,105

อบต.ในเครือข่าย

แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าใครควรได้รับเลือกพนักงานดีเด่น
จิรากร แซะจอหอ
เจษฏา แพงอนันต์
วุฒิชัย สิทธิจันเสน
จุฑามาศ วาทะสิทธิ์
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสาหร่าย
อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-756416   Fax : 044-756417
Email : sarai@sarai.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.