การให้บริการ
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
งานนโยบายและแผน
งานการเจ้าหน้าที่
งานงบประมาณ
กิจการสภา
รวมลิงค์ต่างๆ
บริการออนไลน์
โครงสร้างการบริหาร


  หน้าแรก     หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลฯ 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลฯ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลฯ  
     ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบลเปิดอ่าน
     มอบอำนาจนายกให้รองนายกปฏิบัติราชการแทนเปิดอ่าน
     ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563เปิดอ่าน
     องค์ความรู้เกี่ยวกับการลาเปิดอ่าน
     บัญชีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล เลื่อนระดับ แต่งตั้งเปิดอ่าน
     แบบประเมินการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครึ่งปีแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562เปิดอ่าน
     มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลพนักงานครูและพนักงานจ้างเปิดอ่าน
     แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองทุกอง ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2561เปิดอ่าน
     แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด 24 เมษายน 2561เปิดอ่าน
ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2564
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 2223 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 22 มิถุนายน 2564
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 34.228.52.223
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,447,877

อบต.ในเครือข่าย

แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าใครควรได้รับเลือกพนักงานดีเด่น
จิรากร แซะจอหอ
เจษฏา แพงอนันต์
วุฒิชัย สิทธิจันเสน
จุฑามาศ วาทะสิทธิ์
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
แบบสอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสาหร่าย
อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-756416   Fax : 044-756417
Email : sarai@sarai.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.