การให้บริการ
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
งานนโยบายและแผน
งานการเจ้าหน้าที่
งานงบประมาณ
กิจการสภา
รวมลิงค์ต่างๆ
บริการออนไลน์
โครงสร้างการบริหาร


  หน้าแรก     สำนักปลัด อบต. 

สำนักปลัด อบต.
สำนักปลัด อบต.  


นายจิรกร แซะจอหอ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสาหร่าย
โทรศัพท์ : 0619141536


นายเจษฎา แพงอนันต์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสาหร่าย
โทรศัพท์ : 0885833463


นางจุฑามาศ วาทะสิทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
โทรศัพท์ : 0872436441


นายศรชัย ไชเสนา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0848275657


นางดวงฤดี วิลัยจิตร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0910197377


นางสาวสุนันทา ทองดี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 0872535213


นายอังกูล เรืองศิลป์
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทรศัพท์ : 0879608004


นางอธิชา เรืองไพศาล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นิติกร(ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)
ตำแหน่งว่าง


นางสาวสุขุมาลย์ พินิจนรชัย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 0807383106


นางสาวนุจรินทร์ เดชสูงเนิน
คนงาน
โทรศัพท์ : 0899908705


ตำแหน่งว่าง
พนักงานขับรถยนต์


นายสรศักดิ์ มาตรนอก
ภารโรง
โทรศัพท์ : 0810716963
ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2564
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 2223 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 22 มิถุนายน 2564
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 34.228.52.223
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,448,007

อบต.ในเครือข่าย

แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าใครควรได้รับเลือกพนักงานดีเด่น
จิรากร แซะจอหอ
เจษฏา แพงอนันต์
วุฒิชัย สิทธิจันเสน
จุฑามาศ วาทะสิทธิ์
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
แบบสอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสาหร่าย
อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-756416   Fax : 044-756417
Email : sarai@sarai.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.