ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสาหร่าย อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

การให้บริการ
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
งานนโยบายและแผน
งานบริหารบุคคล
งานงบประมาณ
กิจการสภา
รวมลิงค์ต่างๆ
โครงสร้างการบริหาร
บริการออนไลน์


  หน้าแรก     ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ 

ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่  

ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

1)       การรวมกลุ่มของประชาชน

ในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลสาหร่าย ประชาชนได้มีการรวมกลุ่มทำกิจกรรมสร้างงาน อาชีพเป็นกลุ่มต่าง ๆ และองค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ให้การสนับสนุนทั้งทางด้านคำแนะนำ  การให้ความรู้ความเข้าใจ การหาตลาดรองรับผลผลิตและให้ความช่วยเหลือด้านงบประมาณแก่กลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย                                                          

-  กลุ่มเลี้ยงไก่พันธ์ุไข่                               -  กลุ่มเลี้ยงกบ      

                                -  กลุ่มผักสวนครัว                                   -  กลุ่มทอเสื่อ            

-  กลุ่มเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป                         -  กลุ่มตัดผมชาย -หญิง                         

                                -  กลุ่มเพาะเห็ดฟาง                                  -  กลุ่มทอผ้ากี่กระตุก

                                -  กลุ่มปุ๋ยเคมี                                            -  กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีด

                                -  กลุ่มจักรเย็บผ้า                     

2)       จุดเด่นของพื้นที่

ลักษณะพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสาหร่าย เป็นที่ราบลุ่ม พื้นดินค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ เหมาะสมสำหรับทำการเกษตร  ลักษณะดินเป็นดินเหนียวปนทราย  ระบายน้ำได้ดี ความอุดมสมบูรณ์ปานกลางเหมาะแก่การปลูกข้าว พืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น โดยอาศัยน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ  คือ  ลำน้ำมาศ  ลำน้ำห้วยไผ่  ลำห้วยสมอและอาศัยน้ำฝนในการทำเกษตร  ส่วนทางด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน การคมนาคมค่อนข้างสะดวก มีการปรับปรุงถนนให้มีสภาพดี  มีถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน อำเภอ และจังหวัด ทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์สาธารณะใช้

 

ปฏิทินกิจกรรม
สิงหาคม 2563
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 56 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 5 สิงหาคม 2563
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 75.101.173.236
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,202,124

อบต.ในเครือข่าย

แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าใครควรได้รับเลือกพนักงานดีเด่น
จิรากร แซะจอหอ
เจษฏา แพงอนันต์
วุฒิชัย สิทธิจันเสน
จุฑามาศ วาทะสิทธิ์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสาหร่าย
อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-756416   Fax : 044-756417
Email : sarai@sarai.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.