ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสาหร่าย อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

การให้บริการ
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
งานนโยบายและแผน
งานบริหารบุคคล
งานงบประมาณ
กิจการสภา
รวมลิงค์ต่างๆ
โครงสร้างการบริหาร
บริการออนไลน์


  หน้าแรก     สภาพทางสังคม 

สภาพทางสังคม
สภาพทางสังคม  

สภาพทางสังคม

 

                องค์การบริหารส่วนตำบลสาหร่าย มีลักษณะทางสังคมเป็นแบบสังคมร่วมสมัย โดยนำเอาศิลปะ วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษมาผสมผสานกับวัฒนธรรมสมัยใหม่  ประชาชนในชุมชนมีการดำรงชีวิตที่เรียบง่าย  อยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัย เป็นสังคมเกษตรกรรมที่สงบสุข ในชุมชนไม่มีความขัดแย้งทั้งทางศาสนาและกฏระเบียบ

(1)      การศึกษา

 -  โรงเรียนประถมศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสาหร่ายมีทั้งสิ้น 3 แห่ง ประกอบด้วย

1 )  โรงเรียนบ้านหนองปรือแดงศิริราษฎร์ปการตั้งอยู่ที่บ้านหนองแดง หมู่ที่ 1 ตำบลสาหร่าย อำเภอชุมพวง ประกอบด้วย

                                นักเรียนทั้งหมด                                     จำนวน        51     คน

                                ชาย                                                          จำนวน       26      คน             

                                หญิง                                                        จำนวน       25      คน

2)  โรงเรียนโคกหินช้าง ตั้งอยู่ที่บ้านโคกหินช้าง หมู่ที่ 4  ตำบลสาหร่าย อำเภอชุมพวง ประกอบด้วย

                                นักเรียนทั้งหมด                                     จำนวน        53     คน

                                ชาย                                                          จำนวน      33       คน

                                หญิง                                                        จำนวน      20       คน

3)   โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ ตั้งอยู่ที่บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 2 ตำบลสาหร่าย อำเภอชุมพวง ประกอบด้วยบุคลากรทางการศึกษาคือ

นักเรียนทั้งหมด                                     จำนวน       186     คน

ชาย                                                          จำนวน      104     คน

หญิง                                                        จำนวน       82     คน

(2)  สถาบันและองค์กรศาสนา

วัดและสำนักสงฆ์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสาหร่ายมีจำนวน  5  แห่ง ประกอบด้วย

                1)  วัดบ้านหนองแดง              ตั้งอยู่บ้านหนองแดง  หมู่ที่ 1 ตำบลสาหร่าย

                2)  วัดบ้านหนองหว้า              ตั้งอยู่บ้านหนองหว้า  หมู่ที่ 2 ตำบลสาหร่าย

                3)  วัดบ้านหนองปรือ              ตั้งอยู่บ้านหนองปรือ    หมู่ที่ 3  ตำบลสาหร่าย

                4)  วัดบ้านโคกหินช้าง            ตั้งอยู่บ้านโคกหินช้าง    หมู่ที่ 4 ตำบลสาหร่าย

                5)  วัดบ้านเก่าตาดำ  ตั้งอยู่บ้านบ้านเก่าตาดำ  หมู่ที่ 5 ตำบลสาหร่าย

                (3)  สาธารณสุข

-   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล                                    1              แห่ง

-  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน                                  6              แห่ง

-   อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ   100

 

ปฏิทินกิจกรรม
มีนาคม 2564
อา พฤ
28 1 2 34 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 3 มีนาคม 2564
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.236.58.220
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,387,124

อบต.ในเครือข่าย

แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าใครควรได้รับเลือกพนักงานดีเด่น
จิรากร แซะจอหอ
เจษฏา แพงอนันต์
วุฒิชัย สิทธิจันเสน
จุฑามาศ วาทะสิทธิ์
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสาหร่าย
อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-756416   Fax : 044-756417
Email : sarai@sarai.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.