ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสาหร่าย อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

การให้บริการ
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
งานนโยบายและแผน
งานบริหารบุคคล
งานงบประมาณ
กิจการสภา
รวมลิงค์ต่างๆ
โครงสร้างการบริหาร
บริการออนไลน์


  หน้าแรก     สภาพทางเศรษฐกิจ 

สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ  

สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพ

ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสาหร่ายส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประมาณร้อยละ 90 ของประชากรทั้งหมด เพราะพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีลำน้ำ (ลำคลอง) ไหลผ่าน เหมาะแก่การปลูกข้าว ที่ดินส่วนใหญ่เหมาะแก่การเพาะปลูก อาชีพส่วนใหญ่ของประชาชนจึงเป็นการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตที่สร้างรายได้หลักได้แก่ มันสำปะหลัง อ้อย ข้าว ข้าวโพด เป็นต้น นอกจากนั้นประกอบอาชีพรับจ้าง ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว รับราชการ

               

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

 

 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ครัวเรือน

ประชากรชาย

ประชากรหญิง

รวม

หมายเหตุ

1

หนองแดง

120

230

236

466

 

2

หนองหว้า

136

297

279

576

 

3

หนองปรือสมอ

106

176

186

362

 

4

โคกหินช้าง

300

510

519

1,029

 

5

เก่าตาดำ

144

313

306

619

 

6

หนองหว้าสีชมพู

183

412

398

810

 

รวม

989

1,938

1,924

3,862

 

 

 

 

ข้อมูล    เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561  งานทะเบียนราษฎร์  อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย

 

-  ปั๊มน้ำมันและก๊าซ                            จำนวน           1             แห่ง

-  โรงงานอุตสาหกรรม                       จำนวน           -             แห่ง

-  อุตสาหกรรมขนาดเล็ก                    จำนวน           -             แห่ง

-  โรงสี                                                จำนวน          16          แห่ง

-  อู่บริการซ่อมรถ                               จำนวน            1          แห่ง

-  ร้านค้าทั่วไป                                    จำนวน          40          แห่ง

-  ร้านเสริมสวย                                   จำนวน            3          แห่ง

-  ร้านตัดผม                                         จำนวน            -          แห่ง 

-  ฟาร์มไก่                                           จำนวน          14         แห่ง

-   ฟาร์มหมู                                          จำนวน            1         แห่ง

-  โรงทำขนมจีน                                  จำนวน            2         แห่ง

-  ร้านรับซื้อของเก่า                             จำนวน            1        แห่ง

-  ร้านขายวัสดุ                                      จำนวน           1        แห่ง

ปฏิทินกิจกรรม
สิงหาคม 2563
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 56 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 5 สิงหาคม 2563
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 75.101.173.236
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,202,183

อบต.ในเครือข่าย

แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าใครควรได้รับเลือกพนักงานดีเด่น
จิรากร แซะจอหอ
เจษฏา แพงอนันต์
วุฒิชัย สิทธิจันเสน
จุฑามาศ วาทะสิทธิ์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสาหร่าย
อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-756416   Fax : 044-756417
Email : sarai@sarai.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.